Bài viết về chủ đề "quản lý hóa đơn"

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý hóa đơn
Tội vi phạm về bảo quản-quản lí hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Tội vi phạm về bảo quản-quản lí hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lí hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Xử phạt VPHC về Giá - lệ phí - hóa đơn

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Xử phạt VPHC về Giá - lệ phí - hóa đơn

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính

Chi tiết >>