Bài viết về chủ đề "quản lý hành chính"

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý hành chính
Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Chi tiết >>

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định thi hành Luật cư trú

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định thi hành Luật cư trú

NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Chi tiết >>

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư  trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, nội dung Quyết định như sau:

Chi tiết >>