Điều kiện xin cấp giấy phép xây dựng
|

Điều kiện xin cấp giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là một loại văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư trước khi thực hiện xây dựng, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Vậy trình tự, thủ tục thực hiện cấp giấy phép xây dựng được quy định như thế nào?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169