Bài viết về chủ đề "quản lý điện năng "

QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý điện năng

 • Tư vấn về trường hợp tách công tơ điện

  Tư vấn về trường hợp tách công tơ điện.

  • 26/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn trường hợp: Đã làm thủ tục tách khẩu 02 năm nay nhưng không làm được thủ tục tách công tơ điện dù đã nhiều lần gửi yêu cầu. Điều kiện và thủ tục để tách công tơ điện như thế nào?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×