Bài viết về chủ đề "quản lí chợ"

QUẢN LÍ CHỢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lí chợ
Về phân cấp quản lý Chợ theo nghị định 02/2003 của Chính phủ

Về phân cấp quản lý Chợ theo nghị định 02/2003 của Chính phủ

Xin quý Công ty giải đáp giúp một số nội dung như sau: Căn cứ Nghị định 02/2003 về quản lý chợ có quy định phân cấp về quản lý chợ như UBND cấp huyện Quản lý chợ Loại 2, 3 .

Chi tiết >>