Quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi có vi phạm pháp luật không
|

Quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi có vi phạm pháp luật không

Quan hệ với người dưới 18 tuổi có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì pháp luật xử lý như thế nào? đây là thắc mắc không chỉ của những người đã có hành vi quan hệ với người dưới 18 tuổi, mà còn của các bậc phụ huynh và cộng đồng, là một cá nhân trong cộng đồng bạn cần có hiểu biết về quy định pháp luật liên quan vấn đề này để có cách cư xử phù hợp.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí