Hai người chưa thành niên quan hệ tình dục với nhau phạm tội gì?
|

Hai người chưa thành niên quan hệ tình dục với nhau phạm tội gì?

Hiện nay, các tội phạm về xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác ngày càng phức tạp và nghiêm trọng hơn, điều này được thể hiện thông qua mức độ thiệt hại của nạn nhân và thủ đoạn thực hiện hành vi của tội phạm. Tuy nhiên, do mặc cảm hoặc vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà nạn nhân thường không trình báo cơ quan có thẩm quyền để can thiệp kịp thời. Luật sư sẽ hỗ trợ bạn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí