Bài viết về chủ đề "quản chế "

QUẢN CHẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản chế

 • Cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định Luật Hình sự

  Cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định Luật Hình sự.

  • 02/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cấm đi khỏi nơi cư trú được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết