Bài viết về chủ đề "quá tuổi lao động "

QUÁ TUỔI LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quá tuổi lao động

 • Hỏi tư vấn trường hợp người lao động đã quá tuổi nghỉ hưu?

  Hỏi tư vấn trường hợp người lao động đã quá tuổi nghỉ hưu?.

  • 06/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Pháp luật bảo hiểm xã hội quy định như thế nào về chế độ hưu trí? Điều kiện và mức hưởng chế độ hưu trí? Trường hợp người lao động đã qua tuổi nghỉ hưu thì có các chế độ bảo hiểm xã hội như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn những vấn đề này như sau:

  Chi tiết