Bài viết về chủ đề "phương tiện thủy"

PHƯƠNG TIỆN THỦY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phương tiện thủy
Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa

Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa

Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương.

Chi tiết >>