Tư vấn về bồi thường khi gây tai nạn giao thông
|

Tư vấn về bồi thường khi gây tai nạn giao thông

Vào ngày 18/12/2015, anh chị của tôi có đi xe máy hướng từ AS về BC. Khi đến gần vòng xoay AL, anh rể tôi cho xe chuyển hướng qua trái để quay đầu lại khi vừa qua đến làn xe du lịch thì bị xe tải lớn lao tới tông trúng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí