Bài viết về chủ đề "phương tiện đường thủy"

PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG THỦY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phương tiện đường thủy
Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vị địa giới hành chính của địa phương

Chi tiết >>

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa bị mất nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải

Chi tiết >>