Bài viết về chủ đề "phương thức thanh toán"

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phương thức thanh toán
Thỏa thuận về phương thức thanh toán hơp đồng dịch vụ.

Thỏa thuận về phương thức thanh toán hơp đồng dịch vụ.

Công ty chúng tôi có sử dụng dịch vụ vận chuyển của Công ty A. Trong ủy quyền thanh toán Cty A chỉ định việc thanh toán qua tài khoản của một cá nhân C – cá nhân C là người trực tiếp thực hiện việc vận chuyển hàng ngày của Công ty chúng tôi. Vậy trong trường hợp này Công ty chúng tôi thanh toán qua sự chỉ định của Công ty A có được coi là hợp lệ không?

Chi tiết >>

Công ty có được giữ lương để đảm bảo thực hiện hợp đồng không?

Công ty có được giữ lương để đảm bảo thực hiện hợp đồng không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi Công ty luật Minh Gia! Tôi rất mong nhận được tư vấn của công ty về nội dung sau: Tôi được tuyển dụng vào làm việc cho công ty thông qua 1 công ty tuyển dụng. Theo lãnh đạo công ty nói lại thì phí tuyển dụng công ty phải trả cho công ty tuyển dụng là 02 tháng lương của người lao động.

Chi tiết >>