Bài viết về chủ đề "phương thức phục vụ "

PHƯƠNG THỨC PHỤC VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phương thức phục vụ

 • Thủ tục thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại

  Thủ tục thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Như vậy, khi tiến hành chương trình khuyến mại thì cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại.

  Chi tiết
 • Quy định về quảng cáo sai sự thật

  Quy định về quảng cáo sai sự thật.

  • 25/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trung thực là yếu tố hàng đầu trong hoạt động quảng cáo nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp tiến hành quảng cáo nói riêng và nền kinh tế nói chung.

  Chi tiết