Bài viết về chủ đề "phương pháp tính thuế "

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phương pháp tính thuế

 • Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định và hướng dẫn tại Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi một số điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

  Chi tiết
 • Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

  Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169