Bài viết về chủ đề "phương pháp khẩu trừ thuế"

PHƯƠNG PHÁP KHẨU TRỪ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phương pháp khẩu trừ thuế
Những doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Những doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Công ty em đang có vấn đề về phương pháp tính thuế GTGT...Công ty thành lập tháng 9 năm 2015...công ty em có đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ không ạ?

Chi tiết >>

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thủ tục hành chính về thuế thế, hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cung cấp mẫu tờ khai liên quan đến thuế được quy định và hướng dẫn như sau:

Chi tiết >>