Bài viết về chủ đề "phương án kinh doanh lữ hành"

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phương án kinh doanh lữ hành
Mẫu phương án kinh doanh lữ hành

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành

Nội dung phương án kinh doanh lữ hành bao gồm các thông tin về phạm vi, kế hoạch kinh doanh trong 3 năm đầu, bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, dự kiến kết quả kinh doanh trong 3 năm đầu và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>