Bài viết về chủ đề "phương án kinh doanh"

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phương án kinh doanh
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép.

Chi tiết >>