Bài viết về chủ đề "phục hồi dưỡng sức"

PHỤC HỒI DƯỠNG SỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phục hồi dưỡng sức
Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau ?

Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau ?

Công ty em có người lao động tham gia bảo hiểm dưới 15 năm. Hiện đang bị ốm (bướu nguyên sống vùng cụt) có xác nhận của bệnh viện NLĐ đã được hưởng trợ cấp BHXH và được nghỉ theo chế độ là 30 ngày. Nhưng hiện nay bệnh tình vẫn không thuyên giảm và có khả năng là không thể đi lại và không tiếp tục đi làm được. Vậy người lao động nếu muốn tiếp tục nghỉ hưởng trợ cấp BHXH thì có được không? Cần làm những hồ sơ thủ tục gì?

Chi tiết >>