Bài viết về chủ đề "phục hồi"

PHỤC HỒI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phục hồi
Công thức tính chế độ nghỉ dưỡng, phục hồi sau sinh

Công thức tính chế độ nghỉ dưỡng, phục hồi sau sinh

Cách tính dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh trường hợp của đơn vị tôi là sinh mổ, không bình thường là vẫn đang tính theo công thức 7 x 25% x 1.150.000 hay đã thay đổi theo luật mới?

Chi tiết >>