Bài viết về chủ đề "phụ trách kế toán"

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ trách kế toán
Có được bổ nhiệm hai người làm phụ trách kế toán không?

Có được bổ nhiệm hai người làm phụ trách kế toán không?

Xin chào quý công ty! Tôi là kế toán đơn vị sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xin quý công ty tư vấn cho cho tôi về vấn đề sau: Đơn vị tôi có phân ra các phòng chuyên môn thực hiện các công chuyên môn của ngành trong đó có phòng kế hoạch Tài chính,

Chi tiết >>

Quy định về bổ nhiệm phụ trách kế toán

Quy định về bổ nhiệm phụ trách kế toán

Tôi đang làm kế toán viên tại đơn vị sự nghiệp công lập được 4 tháng theo hình thức Hợp đồng lao động xác định thời hạn, trước đó tôi công tác và đóng BHXH tại một doanh nghiệp trong thời gian là 02 năm; như vậy tôi có được bố trí phụ trách kế toán hay không?

Chi tiết >>