Bài viết về chủ đề "phụ lục hợp đồng lao động"

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ lục hợp đồng lao động
Tư vấn sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Tư vấn sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Kính nhờ Quý công ty tư vấn giúp chúng tôi nội dung sau: Công ty chúng tôi đã đăng ký Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và Nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động (hiệu lực áp dụng từ ngày 04/7/2016 và hết hiệu lực vào ngày 26/5/2019).

Chi tiết >>

Quyết định tăng lương có giá trị pháp lý như phụ lục HĐLĐ không?

Quyết định tăng lương có giá trị pháp lý như phụ lục HĐLĐ không?

Trong quá trình làm việc chỉ có các QĐ tăng lương chứ không có PLHĐLĐ.

Chi tiết >>

Hỏi đáp về phụ lục hợp đồng lao động

Hỏi đáp về phụ lục hợp đồng lao động

Xin chào luật sư! Xin luật sư vui lòng cho e hỏi trường hợp sau với ạ : Khi người lao động vào công ty em làm việc, công ty cho người lao động ký luôn hợp đồng lao động 1 năm kể từ ngày vào.

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Nội dung phụ lục hợp đồng lao động bao gồm thông tin về các bên trong phụ lục, căn cứ Hợp đồng lao động đã ký kết, nội dung sửa đổi, bổ sung và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>