Phụ lục hợp đồng tăng lương có hiệu lực thế nào?
|

Phụ lục hợp đồng tăng lương có hiệu lực thế nào?

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, vì nhiều lý do khác nhau mà người lao động và người sử dụng lao động thường tiến hành thỏa thuận ký thêm phụ lục hợp đồng. Vậy nên hiểu phụ lục hợp đồng là gì? Khi nào hợp đồng phải bổ sung thêm phụ lục?

Chi tiết
Quyết định tăng lương có giá trị pháp lý như phụ lục HĐLĐ không?
|

Quyết định tăng lương có giá trị pháp lý như phụ lục HĐLĐ không?

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn tăng lương cho người lao động, thì doanh nghiệp ra quyết định tăng lương hoặc ký phụ lục hợp đồng có được không? Quyết định tăng lương có giá trị pháp lý như phụ lục hợp đồng không? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
|

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động. Vậy, pháp luật quy định phụ lục hợp đồng lao động như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi ký phụ lục hợp đồng lao động? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Hỏi đáp về phụ lục hợp đồng lao động
|

Hỏi đáp về phụ lục hợp đồng lao động

Pháp luật quy định về việc gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng như thế nào? Việc gia hạn hợp đồng có được tính là kí mới hợp đồng lao động hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể
|

Tư vấn sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Kính nhờ Quý công ty tư vấn giúp chúng tôi nội dung sau: Công ty chúng tôi đã đăng ký Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và Nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động (hiệu lực áp dụng từ ngày 04/7/2016 và hết hiệu lực vào ngày 26/5/2019).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí