Bài viết về chủ đề "phụ cấp xuất ngũ "

PHỤ CẤP XUẤT NGŨ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp xuất ngũ

 • Tư vấn về hưởng bảo hiểm xã hội một lần và phụ cấp xuất ngũ

  Tư vấn về hưởng bảo hiểm xã hội một lần và phụ cấp xuất ngũ.

  • 13/02/2019
  • Vy Huyền

  Luật sư tư vấn về mức hưởng, nhận bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động chưa đủ điều kiện nghỉ hưu khi xuất hiện phụ cấp xuất ngũ như sau: Bố em có làm cho 1 công ty và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Trước khi làm việc thì bố em có tham gia nghĩa vụ quân sự 4 năm. Bây giờ bố đã nghỉ việc vào tháng 12/2012, Giờ bố em muốn lấy tiền BHXH một lần thì cho hỏi em nhận được tổng số tiền bao nhiêu.Thời gian đóng bảo hiểm của bố em như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×