Bài viết về chủ đề "phụ cấp vùng "

PHỤ CẤP VÙNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp vùng

 • Có được hưởng phụ cấp độc hại khi đã được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn không?

  Có được hưởng phụ cấp độc hại khi đã được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn không?.

  • 15/02/2019
  • Luật sư Dương Châm

  ​Thưa luật sư. Em học trường Cao Đẳng kỹ thuật y tế II, đã ra trường và được nhận biên chế vào Bệnh viện đa khoa huyện Iapa tỉnh Gia Lai. Luật sư cho em hỏi: từ khi em vào biên chế đến giờ ( tập sự 1 năm 2013 và biên chế chính thức 2014) trong mức lương của em không có phụ cấp độc hại. Em có hỏi và được trả lời là do đang được hưởng chế độ của vùng đặc biệt khó khăn nên không có phụ cấp độc hại. Như dậy có đúng không?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn