Bài viết về chủ đề "phụ cấp văn thư lưu trữ"

PHỤ CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp văn thư lưu trữ
Tư vấn về phụ cấp độc hại đối với nhân viên làm việc tại kho lưu trữ của thư viện

Tư vấn về phụ cấp độc hại đối với nhân viên làm việc tại kho lưu trữ của thư viện

Tôi làm nhân viên thư viên ở trường THCS có được hưởng phụ cấp độc hai không? một số nhân viên thư viện công tác ở trường THCS trong địa bàn Tỉnh thì được hưởng như vậy có đúng không. Mong được ý kiến giải đáp của các luạt sư qua địa chỉ gmail của tôi . Xin cảm ơn!

Chi tiết >>