Bài viết về chủ đề "phụ cấp thâm niên vượt khung"

PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp thâm niên vượt khung
Tiền lương của viên chức khi được cử đi học tập tại Pháp được tính như thế nào?

Tiền lương của viên chức khi được cử đi học tập tại Pháp được tính như thế nào?

Luật sư tư vấn về cách tính tiền lương trong trường hợp viên chức được cử đi học tập 09 tháng tại Pháp. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Tư vấn về lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Luật sư tư vấn về thời hạn nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo với giáo viên hợp đồng. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chế độ lương đối với công chức được cử đi học tập ở nước ngoài?

Chế độ lương đối với công chức được cử đi học tập ở nước ngoài?

Câu hỏi tư vấn: Tôi đang làm trong cơ quan nhà nước ở 1 viện nghiên cứu thuộc Bộ Xây dựng, cơ quan cử tôi đi học nước ngoài trong 6 tuần. Tôi hiện đang hưởng lương bao gồm lương cơ bản (70% HSCB) và lương năng suất.

Chi tiết >>