Bài viết về chủ đề "phụ cấp thâm niên nghề"

PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp thâm niên nghề
Chuyển sang ngành không có phụ cấp thâm niên nghề thì tính lương hưu như thế nào?

Chuyển sang ngành không có phụ cấp thâm niên nghề thì tính lương hưu như thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp tính lương hưu khi chuyển ngành không còn phụ cấp thâm niên nghề. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo?

Điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo?

Câu hỏi tư vấn: Từ tháng 9/2008 đến tháng 8/2013, em là giáo viên tại một trường tư thục ngoài công lập, từ tháng 9/2013 đến nay (2016), em công tác tại một trường công lập (trường A). Trong suốt thời gian công tác từ 2008 đến nay em tham gia BHXH liên tục.

Chi tiết >>

Hỏi về phụ cấp thâm niên nghề

Hỏi về phụ cấp thâm niên nghề

Trước đây tôi công tác ở cơ quan pháp luật đã được hưởng 24%thâm niên. Nay do công tác tổ chức cán bộ điều động sang cơ quan khác, không có thâm niên, tôi còn 5 năm nữa thì đủ tuổi về hưu. Vậy tôi xin hỏi khi về hưu tôi có được tính 24% thâm niên vào lương hưu hàng tháng không...xin trân trọng cám ơn luật sư

Chi tiết >>

Phụ cấp thâm niên nghề có được là cơ sở tính vào lương hưu?

Phụ cấp thâm niên nghề có được là cơ sở tính vào lương hưu?

Luật sư tư vấn qua mail về vấn đề phụ cấp thâm niên nghề có được làm cơ sở để tính lương hưu hay không và nếu khi tính lương hưu dựa trên mức lương trước khi về hưu mà thấp hơn mức lương trước khi chuyển ngành thì được tính như thế nào ?

Chi tiết >>