Bài viết về chủ đề "phụ cấp tăng lương"

PHỤ CẤP TĂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp tăng lương
Tư vấn trường hợp tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tư vấn trường hợp tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tôi hiện nay đang là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường, vừa qua Nghị quyết 78/2014 của Quốc Hội quy định tăng thêm 8% cho người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Hiện nay tôi đang hưởng lương bậc 1 Đại học (2,34), tôi có thuộc diện được tăng lương theo Nghị quyết 78 không?

Chi tiết >>

Đối tượng được tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Đối tượng được tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Nội dung cần tư vấn: Thưa luật sư cho tôi hỏi: Tôi là cán bộ không chuyên trách ở xã hiện đang làm ở bộ phận Giao thông thủy lợi, tôi đã có bằng Đại học và đang được hưởng bậc lương là 2.34 vậy chứ tôi có được hưởng thêm phụ cấp 8% hay không? Xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>