Bài viết về chủ đề "phụ cấp tăng lương"

PHỤ CẤP TĂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp tăng lương
Tư vấn trường hợp tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tư vấn trường hợp tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tôi hiện nay đang là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường, vừa qua Nghị quyết 78/2014 của Quốc Hội quy định tăng thêm 8% cho người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Hiện nay tôi đang hưởng lương bậc 1 Đại học (2,34), tôi có thuộc diện được tăng lương theo Nghị quyết 78 không?

Chi tiết >>

Đối tượng được tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Đối tượng được tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Luật sư tư vấn về trường hợp được tăng lương theo Nghi định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Chi tiết >>