Bài viết về chủ đề "phụ cấp ngành nghề"

PHỤ CẤP NGÀNH NGHỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp ngành nghề
Phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên y tế trường học

Phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên y tế trường học

Tôi là nhân viên y tế của một trường tiểu học, nơi tôi công tác là thuộc thôn đặc biệt khó khăn. Tôi được hưởng phụ cấp thu hút là 70 % vậy tôi có được hưởng ưu đãi ngành 70% không.Hay phải cả xã đấy thuộc xã đặc biệt khó khăn cháu mới được ạ.

Chi tiết >>

Có được hưởng phụ cấp độc hại khi đã được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn không?

Có được hưởng phụ cấp độc hại khi đã được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn không?

​Thưa luật sư. Em học trường Cao Đẳng kỹ thuật y tế II, đã ra trường và được nhận biên chế vào Bệnh viện đa khoa huyện Iapa tỉnh Gia Lai. Luật sư cho em hỏi: từ khi em vào biên chế đến giờ ( tập sự 1 năm 2013 và biên chế chính thức 2014) trong mức lương của em không có phụ cấp độc hại. Em có hỏi và được trả lời là do đang được hưởng chế độ của vùng đặc biệt khó khăn nên không có phụ cấp độc hại. Như dậy có đúng không?

Chi tiết >>