Phụ cấp điện thoại, xăng xe là gì? Có tính thuế TNCN không?
|

Phụ cấp điện thoại, xăng xe là gì? Có tính thuế TNCN không?

Theo quy định của pháp luật lao động thì cơ cấu tiền lương bao gồm: Mức lương chính, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Việc xây dựng cơ cấu bảng lương là cơ sở để xác định các khoản chi phí doanh nghiệp được khấu trừ, thu nhập phải chịu thuế TNCN, đồng thời làm căn cứ để xác định mức lương tham gia BHXH. Việc xây dựng một cơ cấu bảng lương phù hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí