Bài viết về chủ đề "phụ cấp đặc thù"

PHỤ CẤP ĐẶC THÙ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp đặc thù
Người lao động có được hưởng phụ cấp đặc thù tại cơ sở y tế công lập

Người lao động có được hưởng phụ cấp đặc thù tại cơ sở y tế công lập

Luật sư tư vấn về trường hợp làm việc tại bệnh viện công lập theo hợp đồng lao động có được hưởng phụ cấp đặc thù ngành y tế không?

Chi tiết >>

Nguồn chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại cơ sở khám bệnh

Nguồn chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại cơ sở khám bệnh

Kính nhờ Luật sư giải đáp giúp chúng tôi về nguồn chi trả phụ cấp như sau: Năm 2013, bệnh viện tôi không chi trả phụ cấp thủ thuật đặc biệt vì lí do bệnh viện không đủ ngân sách chi trả

Chi tiết >>