Phụ cấp thu hút tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo NĐ 61/2006?
|

Phụ cấp thu hút tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo NĐ 61/2006?

Câu hỏi tư vấn: Hiện tôi đang dạy ở trường thuộc xã đặc biệt khó khăn có chương trình ưu đãi 135 và thu hút giai đoạn 2005_2010 nhưng đến 2013 tôi vẫn chưa nhận đủ thu hút và 135 của năm 2006 và 2007. Đến năm 2015 tôi được nhận một khoảng tiền phụ cấp 116 từ năm 2013_2015 là 105% lương.

Chi tiết
Trường hợp hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm tại vùng kinh tế khó khăn ?
|

Trường hợp hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm tại vùng kinh tế khó khăn ?

Câu hỏi tư vấn: Xin chào luật sư tôi có một câu hỏi như sau: Xã tôi được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm tại vùng khó theo nghị định 116/2010/ND-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ từ tháng 3/2011. Đến tháng 3/2016 xã tôi không được hưởng phụ cấp thu hút nữa. Vậy xã tôi được hưởng phụ cấp công tác lâu năm tại vùng khó nữa không hay bị cắt giống phụ cấp thu hút?

Chi tiết
Phụ cấp thu hút là gì? Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút ?
|

Phụ cấp thu hút là gì? Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút ?

Phụ cấp thu hút là phụ cấp áp dụng đối với công nhân, cán bộ, công chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế, đảo xa đất liền, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà thời gian đầu chưa có cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Chi tiết
Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp công tác lâu năm
|

Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp công tác lâu năm

Kính gửi luật sư! Trường tôi đang công tác là một trường đang thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Chúng tôi được hưởng các NĐ 61. Nhưng đến tháng 1 năm 2016 chúng tôi bị cắt hết các khoản phụ cấp ưu đãi, phụ cấp lâu năm ở vùng khó khăn, theo thông tin thì nghe nói NĐ 61 quy định vùng khó khăn được hưởng hết năm 2015. vậy bao giờ chúng tôi được hưởng lại hay cắt luôn các khoan phụ cấp lâu năm và 61 vậy. Xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo NĐ số 116/2010-NĐ-CP
|

Tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo NĐ số 116/2010-NĐ-CP

Yêu cầu tư vấn: Cháu làm hợp đồng lao động bắt đầu từ Tháng 11/2008 đến hết tháng 5/2011 thì cháu nghỉ thai sản. Đến đầu tháng 10/2012 đến hiện tại là hết tháng 10/2015. Vậy tính từ lúc đi làm bắt đầu từ T11/2008 đến T10/2015 tính được là 5 năm 5 tháng cháu làm việc trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo NĐ116/2010/NĐ-CP. Hỏi cháu có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm không?

Chi tiết
Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010
|

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010

Năm 2008 quyết định 01/2008 ngày 11/1/2008 thì xã nơi cơ quan tôi đóng thuộc xã đặc biệt khó khăn, nhưng thôn tà lú 1 nơi cơ quan tôi đóng thì lại không thuộc thôn đặc biệt khó khăn. Năm 2008 Nghị Quyết 30a/2008 ngày 27/12/2008 thì xã tôi nằm trong xã thuộc 62 huyện nghèo nhất cả nước,tại khoản 2 điều 3 nghị quyết 30a tất cả các xã thuộc các huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế, chính sách quy định như đối với xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn II.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169