Bài viết về chủ đề "phụ cấp cho công an xã"

PHỤ CẤP CHO CÔNG AN XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phụ cấp cho công an xã
Phụ cấp đối với công an xã

Phụ cấp đối với công an xã

Nhờ luật sư tư vấn về phụ cấp đối với công an xã theo Bộ luật lao động năm 2012 như sau: 1. Tôi là lực lượng công an thường trực tại địa phương. căn cứ theo Nghị định 73 ( Áp dụng chung cho toàn thề lực lượng công an cấp xã) thì 1 năm được cấp 01 bộ quần áo xuân hè. Vây tôi có được đề xuất thêm không?

Chi tiết >>