Bài viết về chủ đề "phòng cháy"

PHÒNG CHÁY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phòng cháy
Tư vấn về điều kiện kinh doanh gas chai

Tư vấn về điều kiện kinh doanh gas chai

Theo nghị định 79/NĐ CP về Phòng cháy chữa cháy, thì cửa hàng bán gas chai có khối lượng tồn 70kg trở lên thì phải thông báo với cơ quan quản lý PCCC...Như Vậy: 1.Tôi có đăng ký GPKD về mặt hàng LPG chai. Tôi chỉ chứa với khối lượng khí tồn dưới 70kg. 2 Đội quản lý thị trường có xử phạt tôi không khi tôi chỉ chứa dưới 70kg. 3. Tôi không phải thông báo với cơ quan quan lý PCCC đúng không?

Chi tiết >>