Bài viết về chủ đề "phó giám đốc "

PHÓ GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phó giám đốc

 • Tư vấn về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Tư vấn về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

  • 07/07/2017
  • Triệu Lan Thảo

  Công ty mình có trường hợp khó khăn như sau nhờ luật minh gia tư vấn giúp: trường hợp một lao động nước ngoài người trung quốc làm việc tại một công ty của Hồng Kông đặt tại Việt Nam ...

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH.

  • 26/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH gồm nội dung về thẩm quyền bổ nhiệm, thông tin về người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của phó giám đốc và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Giấy ủy quyền công ty

  Mẫu Giấy ủy quyền công ty.

  • 10/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Giấy ủy quyền công ty – trong đó có các nội dung cần thể hiện bao gồm: thông tin các bên, nội dung và thời hạn ủy quyền, trách nhiệm và quyền hạn của các bên tham gia và các vấn đề khác liên quan.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn