Bài viết về chủ đề "phiếu thu"

PHIẾU THU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phiếu thu
Trình tự, thủ tục làm sổ đỏ khi xã không cấp phiếu thu

Trình tự, thủ tục làm sổ đỏ khi xã không cấp phiếu thu

Hôm ngày 11/8/2016 tôi có mua một miếng đất ao của một hộ dân cùng thôn. Khi tôi muốn làm sổ đỏ miếng đất đó thì gặp một số trục trặc sau: khi sang xã làm sổ đỏ thì xã yêu cầu phải có phiếu thu thì mới làm được làm sổ, trong khi đó, bên bán thì bảo khi xã giao đất cho thì không đưa phiếu thu, mà chỉ đưa biên bản bản giao đất của xã có dấu đỏ và phó chủ tịch ký và đóng dấu.

Chi tiết >>

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

Chi tiết >>