Bài viết về chủ đề "phiếu thay đổi nhân khẩu"

PHIẾU THAY ĐỔI NHÂN KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phiếu thay đổi nhân khẩu
Thủ tục đăng ký thường trú tại một số địa phương.

Thủ tục đăng ký thường trú tại một số địa phương.

Luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú trong trường hợp tách hộ khẩu và đăng ký hộ khẩu tại thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện và hồ sơ nhập khẩu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Điều kiện và hồ sơ nhập khẩu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Luật sư tư vấn về điều kiện và thủ tục để đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>