Bài viết về chủ đề "phiếu nhập hàng"

PHIẾU NHẬP HÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phiếu nhập hàng
Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu nhập kho

Mẫu Phiếu nhập kho

Mẫu phiếu nhập kho ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

Chi tiết >>