Bài viết về chủ đề "phiếu nhập hàng "

PHIẾU NHẬP HÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phiếu nhập hàng

 • Mẫu phiếu xuất kho

  Mẫu phiếu xuất kho.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu phiếu xuất kho ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Phiếu nhập kho

  Mẫu Phiếu nhập kho.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu phiếu nhập kho ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×