Bài viết về chủ đề "phiên tòa phúc thẩm"

PHIÊN TÒA PHÚC THẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phiên tòa phúc thẩm
Quy định về mở phiên tòa theo thủ tục Giám đốc thẩm

Quy định về mở phiên tòa theo thủ tục Giám đốc thẩm

Theo quy định pháp luật Tố tụng Dân sự thì Phiên tòa để xét án theo thủ tục giám đốc thẩm được tiến hành như sau:

Chi tiết >>