Bài viết về chủ đề "phí trích lục bản đồ"

PHÍ TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phí trích lục bản đồ
Luật sư tư vấn về thủ tục tách thửa

Luật sư tư vấn về thủ tục tách thửa

Hiện tôi đang sinh sống tại huyện Thường Tín. Bố mẹ tôi muốn tách thửa đất dưới thành 02 thửa cho 02 con gái ruột thì có những thủ tục gì và chi phí đo đạc trích lục bản đồ là bao nhiêu ạ?

Chi tiết >>