Bài viết về chủ đề "phí thi hành án"

PHÍ THI HÀNH ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phí thi hành án
Phí thi hành án dân sự quy định thế nào?

Phí thi hành án dân sự quy định thế nào?

Hướng dẫn về mức phí thi hành án dân sự được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP như sau:

Chi tiết >>