Bài viết về chủ đề "phí sử dụng đường bộ"

PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phí sử dụng đường bộ
Nghị định 28/2016/NĐ-CP quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Nghị định 28/2016/NĐ-CP quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ

Chi tiết >>

Phí sử dụng đường bộ đối với xe máy được quy định như thế nào?

Phí sử dụng đường bộ đối với xe máy được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn về quy định phí sử dụng đường bộ đối với xe máy. Văn bản pháp luật liên quan quy định như thế nào? cụ thể như sau:

Chi tiết >>