Bài viết về chủ đề "phi nông nghiệp "

PHI NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phi nông nghiệp

 • Quy định về gia hạn quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013

  Quy định về gia hạn quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013.

  • 09/06/2020
  • Bùi Thanh Hương

  Đất đai là tài sản lớn, luôn được coi trọng ở nước ta. Vậy, quy định về quyền sử dụng đất như thế nào? Có được gia hạn quyền sử dụng đất khi hết hạn sử dụng đất hay không? Hồ sơ, thủ tục thực hiện như thế nào? … Nếu bạn đang có quyền sử dụng đất, bạn cần hiểu các quy định về gia hạn quyền sử dụng đất để bảo vệ quyền lợi của mình

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×