Bài viết về chủ đề "phi nông nghiệp"

PHI NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phi nông nghiệp
Quy định về gia hạn quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013

Quy định về gia hạn quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013

Luật sư tư vấn về trường hợp người sử dụng đất nông nghiệp hết thời hạn thì thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 như thế nào? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>