Bài viết về chủ đề "phí đi đường "

PHÍ ĐI ĐƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phí đi đường

 • Mẫu tờ khai phí xăng dầu

  Mẫu tờ khai phí xăng dầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu tờ khai phí xăng dầu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu

  Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu - Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết