Bài viết về chủ đề "phí công chứng"

PHÍ CÔNG CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phí công chứng
Các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chú họ tôi có 300 m2 đất ở nông thôn đã có bìa đỏ, nay chú tôi muốn chuyển nhượng cho cháu 150m2, xin hỏi luật sư tôi phải chịu nộp những khỏan lệ phí nào? Xin cảm chân trọng cảm ơn.

Chi tiết >>

Phí công chứng đối với hợp đồng thuê nhà

Phí công chứng đối với hợp đồng thuê nhà

Luật sư tư vấn về phí công chứng đối với hợp đồng thuê nhà.

Chi tiết >>

Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

Thông tư số 08/2012/TTLT-BTC-BTP về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng, nôi dung Thông tư như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, nội dung Nghị định cụ thể như sau:

Chi tiết >>