Bài viết về chủ đề "phát triển công nghệ thông tin "

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phát triển công nghệ thông tin

 • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 - quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×