Các biện pháp có thể thực hiện khi xử lý vi phạm hợp đồng
|

Các biện pháp có thể thực hiện khi xử lý vi phạm hợp đồng

Khi phát sinh một vụ việc vi phạm hợp đồng thì vấn đề mâu thuẫn và tranh chấp là không thể tránh khỏi, vấn đề là ở chỗ xử lý như thế nào có lới nhất cho các bên hoặc cho bản thân mình bằng các biện pháp thích hợp, phù hợp với pháp luật. Để có thể xử lý có hiệu quả các vi phạm hợp đồng khi xảy ra, có thể thực hiện các biện pháp sau:

Chi tiết
Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
|

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Hợp đồng là loại quan hệ dân sự phát sinh phổ biến trên thực tế, bất cứ một hoạt động sản xuất, kinh doanh nào phát sinh giữa các bên cũng đều liên quan đến hợp đồng. Hợp đồng có ý nghĩa quan trọng là căn cứ để xác định nội dung thỏa thuận và cũng là căn cứ để giải quyết trong trường hợp các bên giải quyết tranh chấp.

Chi tiết
Tư vấn về vi phạm đồng mua bán.
|

Tư vấn về vi phạm đồng mua bán.

Mình vừa ký kết với công ty lớn một hợp đồng về cung cấp hàng hóa. Bên mình đã bàn giao hết tất cả hàng hóa cho bên họ nhưng lại chưa được thanh toán 70% số tiền còn lại theo hợp đồng (từ ngày 17/3/2016 - đã chậm hơn 2 tháng...). Bên mình đã có công văn đề nghị thanh toán lần 1 nhưng đến nay k hề có câu trả lời từ phía công ty kia.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí