Bài viết về chủ đề "phát hành cổ phần"

PHÁT HÀNH CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về phát hành cổ phần
Nghị định 60/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán

Nghị định 60/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán.

Chi tiết >>

Hình thức mua bán chuyển nhượng cổ phần quy định thế nào?

Hình thức mua bán chuyển nhượng cổ phần quy định thế nào?

Công ty cổ phần có thể trực tiếp bán cổ phần của mình cho người mua. Người muốn mua cổ phần của công ty có thể mua trực tiếp khi công ty chào bán cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng từ cổ đông khác.

Chi tiết >>

Quy định về chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Quy định về chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Việc chào bán và chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>