Bài viết về chủ đề "pháp luật về hợp đồng"

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về pháp luật về hợp đồng
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng

Nội dung mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng bao gồm thông tin về các bên tham gia hợp tác, nội dung dự án nhà hàng và địa điểm kinh doanh, vốn góp và phân chia lợi nhuận, các nội dung khác liên quan. Cụ thể như đín kèm trên đây:

Chi tiết >>

Những hợp đồng nào bắt buộc phải công chứng chứng thực

Những hợp đồng nào bắt buộc phải công chứng chứng thực

Quy định về các loại hợp đồng yêu cầu cần công chứng, chứng thực và quy định chung về giá trị pháp lý của từng loại hợp đồng, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>