Bài viết về chủ đề "pháp lệnh về giá "

PHÁP LỆNH VỀ GIÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về pháp lệnh về giá

 • Luật Giá số 11/2012/QH13

  Luật Giá số 11/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Giá số 11/2012/QH13 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn